Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 15.01.2020

Prezenta politică de confidențialitate are drept scop să îți ofere informații despre datele cu caracter personal pe care le procesăm sau pe care ni le pui la dispoziție prin intermediul website-ului nostru, precum și despre modul în care le folosim. Te asigurăm că facem toate demersurile necesare pentru a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor fizice și/sau juridice care accesează website-ul www.madeinro.ro sau contractează serviciile pe care le oferim.

Ne angajăm să îți respectăm dreptul la protejarea datelor personale, în acord cu toate legile și reglementările în vigoare, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (numit și GDPR).

Ce sunt datele cu caracter personal

Potrivit GDPR, „datele cu caracter personal” sunt acele informații care privesc o persoană fizică identificată sau identificabilă, numită și persoana vizată. Potrivit art. 4 punctul 2 din regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin „Prelucrare” se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Obiectul prelucrării datelor

Prin completarea formularului de înscriere la evenimentul Made in RO și transmiterea, din propria voință, a datelor personale (nume, prenume, adresă de domiciliu sau CNP – necesare emiterii facturii, numele persoanei juridice, cod unic de înregistrare, sediu social, numele și prenumele reprezentantului legal al firmei, adresa de e-mail, număr de telefon), îți exprimi în mod implicit acordul ca datele tale să fie procesate de Organizatorul Made in RO în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Date colectate și scopul în care sunt utilizate

Datele pe care ni le furnizezi vor fi folosite de Organizatorul Made in RO numai în următoarele scopuri:

– pentru a te informa cu privire la acceptarea proiectului tău în cadrul evenimentului Made in RO;
– pentru a întocmi contractul și factura necesare prestării serviciilor de către Organizatorul Made in RO;
– pentru a te ține la curent prin e-mail și/sau telefon cu privire la detaliile logistice și organizatorice ale evenimentului Made in RO;
– pentru a-ți trimite alte informații legate de înscrierea și/sau participarea ta la evenimentul Made in RO;
– pentru a publica, sub formă de testimonial, dacă este cazul, opiniile tale despre participarea la evenimentul Made in RO;
– pentru a te ține la curent, prin e-mail și/sau telefon, cu noutățile Made in RO (noi evenimente) și ofertele speciale.

Materiale foto-video

În timpul evenimentului, Organizatorul Made in RO realizează fotografii și/sau clipuri video cu scopul de a realiza ulterior articole tip testimonial despre evenimentul său și de a promova evenimentul său prin intermediul acestor materiale. Prin participarea la eveniment, îți asumi și îți dai consimțământul că poți apărea în aceste materiale foto-video. Dacă nu dorești să apari în materialele anterior menționate, ai obligația să precizezi acest lucru în scris, trimițind un e-mail la designist@designist.ro, cu confirmare de primire din partea Organizatorul Made in RO.

Newsletter

Website-ul www.madeinro.ro oferă persoanelor interesate posibilitatea de a se abona la newsletter. Abonarea din propria ta voință înseamnă că îți exprimi consimțământul de a utiliza datele tale în acord cu reglementările GDPR, cu scopul de a-ți trimite informări cu privire la noutăţile legate de evenimentul Made in RO și proiectele conexe pe care le derulăm. Te poţi răzgândi oricând, accesând link-ul Unsubscribe (Dezabonează-te) de la finalul newsletter-ului primit de la noi sau trimiţând solicitarea ta prin email, la designist@designist.ro.

Stocarea datelor

Nu vom înstrăina datele tale personale către terți. Toate prelucrările de date cu caracter personal sunt supuse unor reguli stricte și sunt atent monitorizate în cadrul companiei noastre. Salariații, subcontractorii și colaboratorii Organizatorului Made in RO care accesează date cu caracter personal sunt obligați să respecte regulile de confidențialitate și sunt informați și instruiți cu privire la regulile referitoare la datele cu caracter personal. Ne angajăm să nu colectăm alte date decât cele necesare pentru prelucrarea determinată de scopurile colectării datelor. Astfel, nu colectăm date cu caracter special, definite ca atare de Regulamentul 679/2016, precum: rasă sau origine etnică, opinii politice, religie sau convingeri, apartenenţă sindicală, caracteristici genetice, stare de sănătate sau orientare sexuală. Datele tale personale nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, cum ar fi realizarea de profiluri predictoare de comportament.

În procesul de administrare a website-ului www.madeinro.ro, colectăm anumite informații despre persoanele fizice identificate sau care pot duce la identificarea persoanelor fizice și care sunt furnizate de tine, ca utilizator al website-ului, fie direct (atunci când utilizezi formularul de înscriere sau de contact – nume, prenume, companie, telefon, e-mail, numele și funcția reprezentantului legal al companiei, cod unic de înregistrare), fie indirect (adresa IP). Putem folosi aceste informații pentru a-ți trimite informații cu privire la evenimentele pe care le organizăm sau despre produsele și proiectele noastre. Ne obligăm să nu înstrăinăm în niciun caz aceste date către terți.

De asemenea, website-ul www.madeinro.ro poate colecta automat anumite tipuri de informații. Tehnologiile automate pot include utilizarea de jurnale de server web pentru colectarea adreselor IP, „cookies” și semnalizatoare web. Colectarea acestor informații ne va permite să înțelegem mai bine și să îmbunătățim performanța, utilitatea și eficacitatea website-ului www.madeinro.ro și să măsurăm eficacitatea activităților noastre de marketing.

Păstrarea datelor și durata prelucrării

Pe toată durata procesării datelor, ne asigurăm că mijloacele fizice și electronice adecvate sunt operaționale, pentru a preîntâmpina distrugeri ori pierderi accidentale de informație. Actualizăm periodic măsurile de securitate implementate pentru a menține un nivel optim de siguranță a datelor tale cu caracter personal. Vom modifica în consecință și prezenta Politică de confidențialitate, lucru de care te vom informa prin postări pe website-ul nostru.

Vom stoca datele personale doar pe durata de timp necesară atingerii scopurilor de prelucrare, cu respectarea legislației în vigoare. În cazul în care vom stabili că avem un interes legitim sau o obligație legală să continuăm prelucrarea, te vom informa corespunzător. De asemenea, le vom păstra și dacă ți-ai dat consimțământul în cunoștință de cauză prin care autorizezi prelucrarea datelor. Estimăm că vom păstra datele tale personale pentru o durată de 3 (trei) ani.

Drepturile tale ca persoană vizată de prelucrarea datelor

În toate cazurile, în raport cu prelucrarea datelor efectuată de noi, ai următoarele drepturi, pe care le vom respecta fără întârzieri nejustificate:

– dreptul de acces la datele tale, de rectificare sau ştergerea lor;
– dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării și dreptul de a-ți retrage consimțământul cu privire la prelucrare;
– dreptul de a te opune la prelucrarea datelor.

Fac excepție cazurile în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Conform legislației, orice încălcare dovedită sau suspectată a reglementărilor privind datele cu caracter personal va fi notificată prompt Autorităţii de supraveghere competente (www.dataprotection.ro). De asemenea, ai posibilitatea să-ți exerciți dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), prin e-mail, la anspdcp@dataprotection.ro.

Modificarea sau ștergerea datelor

Ai dreptul să soliciți informații despre datele tale cu caracter personal ori să soliciți modificarea sau ștergerea lor. Pentru acest lucru, ai obligația să transmiți cererea sa către noi, la adresa de e-mail designist@designist.ro.

În cazul în care nu mai dorești să primești de la noi informații despre evenimentul Made in RO după încheierea prestației serviciilor, trebuie să transmiți solicitarea ta la adresa de e-mail designist@designist.ro. Vom face demersurile necesare pentru a respecta voința ta explicită.

Putem actualiza prezenta Politică de confidențialitate și te vom anunța în legătura cu orice modificare prin postarea variantei actualizate pe pe website-ul www.madeinro.ro. Este indicat să consulți această Politică de confidențialitate periodic pentru a fi la curent cu orice posibile modificări care pot apărea.