Termeni și condiții

Termeni și condiții 

Ultima actualizare: 24.02.2022

A. Termeni și condiții pentru utilizarea website-ului madeinro.ro

Prin utilizarea acestui website – www.madeinro.ro, ești de acord cu respectarea următorilor Termeni și condiții ce includ Politica de Confidențialitate a Organizatorului “Made in RO”. Acești Termeni și Condiții guvernează relația ta cu Organizatorul “Made in RO” și cu administratorul acestei pagini. Dacă nu ești de acord cu oricare dintre termenii și condițiile de mai jos, te rugăm să nu mai continui să navighezi pe acest website și să nu finalizezi înscrierea la evenimentul “Made in RO”.

Proprietatea intelectuală
Conținutul și designul acestui website aparțin Designist (Organizatorul “Made in RO”) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu poți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele (formulări, texte, imagini etc.) fară a deține o permisiune scrisă din partea Organizatorului “Made in RO”.

Suspendarea accesului
Administratorul website-ului www.madeinro.ro își rezervă dreptul, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul tău la conținutul acestui website sau la o parte a acestui conținut.

Completarea formularului de înscriere
Înscrierea proiectului/brandului tău la evenimentul “Made in RO” se face completând formularul de înscriere, pe care îl poți accesa apăsând butonul “Register”.

Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, te înscrii pentru a intra în procesul de selecție a expozanților care își vor expune proiectul/produsele în cadrul evenimentului “Made in RO” și ești direct responsabil pentru corectitudinea datelor furnizate. Adresa de e-mail sau/și numărul de telefon completate greșit atrage/atrag neînregistrarea înscrierii la eveniment.

După înscrierea la eveniment și trimiterea formularului de înscriere, dacă vei fi selectat, vei primi un e-mail de confirmare din partea Organizatorului “Made in RO”, care va include factura și contractul standard de participare la eveniment.

Prelucrarea datelor personale
Prin înscrierea la evenimentul “Made in RO” și transmiterea din propria voință a datelor personale (nume, prenume, adresă de domiciliu, CNP – necesare emiterii facturii, numele persoanei juridice, cod unic de înregistrare, sediu social, numele și prenumele reprezentantului legal al firmei, adresa de e-mail, număr de telefon), îți exprimi în mod implicit acordul ca datele tale să fie procesate de Organizatorul “Made in RO” în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).
Ne angajăm să-ți respectăm dreptul la protejarea datelor personale, în acord cu toate legile și reglementările în vigoare, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (numit și GDPR). Te asigurăm că facem toate demersurile necesare pentru a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor fizice și/sau juridice care se înscriu la evenimentul “Made in RO”.

Citește Politica de confidențialitate.

Datele pe care ni le furnizezi vor fi folosite de noi numai în următoarele scopuri:

pentru a te informa cu privire la acceptarea proiectului tău în cadrul evenimentului “Made in RO”;
– pentru a întocmi contractul și factura necesare prestării serviciilor de către Organizatorul “Made in RO”;
– pentru a te ține la curent prin e-mail și/sau telefon cu privire la detaliile logistice și organizatorice ale evenimentului “Made in RO”;
– pentru a-ți trimite alte informații legate de înscrierea și/sau participarea ta la evenimentul “Made in RO”;
– pentru a publica, sub formă de testimonial, dacă este cazul, opiniile tale despre participarea la evenimentul “Made in RO”;
– pentru a te ține la curent, prin e-mail și/sau telefon, cu noutățile “Made in RO” (noi evenimente) și ofertele speciale.

Actualizarea website-ului
Organizatorul “Made in RO” va actualiza periodic conținutul website-ului său, www.madeinro.ro. Modificările efectuate se pot referi la: informații despre eveniment, prețuri, termenul limită pentru trimiterea formularului de înscriere etc. Costurile de participare la eveniment, afișate pe website, se pot modifica, la fel și cerințele specificate în formularul de înscriere.

B. Termeni și condiții pentru participarea, în calitate de expozant, la evenimentul “Made in RO”

Înscrierea proiectului
Prin înscrierea la eveniment, Expozantul pune la dispoziția Organizatorului “Made în RO” informații, documente și fotografii despre proiectul pe care dorește să-l expună în cadrul evenimentului, pentru veridicitatea cărora își asumă întreaga responsabilitate. Organizatorul “Made în RO” nu își va asuma responsabilitatea pentru corectitudinea informațiilor primite de la Expozant.

Expozantul are obligația să se asigure că deține drepturile de autor sau drepturile de folosință asupra imaginilor furnizate în formularul de înscriere. Expozantul are obligația să se asigure că deține drepturile de autor sau drepturile de folosință pentru ca Organizatorul “Made in RO” să includă imaginile proiectului Expozantului în campania de promovare a evenimentului.

Prin înscrierea la evenimentul “Made in RO” a unui anumit proiect/colecție de produse, Expozantul se obligă să nu participe la eveniment cu un alt proiect, diferit de cel cu care s-a înscris, fără să se consulte în prealabil cu Organizatorul și să primească acordul acestuia. În cazul în care Organizatorul constată că Expozantul expune în cadrul evenimentului produse complet diferite de cele prezentare în formularul de înscriere, Organizatorul își rezervă dreptul să excludă proiectul Expozantului din cadrul evenimentului, fără nicio despăgubire financiară sau de altă natură.

Originalitatea proiectului
Expozantul declară că are cunoștință de prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și că este singurul răspunzător pentru produsele realizate și prezentate în cadrul evenimentului “Made in RO”. Astfel, Expozantul declara în mod expres că produsele sale/ale brandului sunt creație proprie (originale). Expozantul își asumă responsabilitate deplină cu privire la încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală.

Standul și spațiul alocat
Pe perioada evenimentului, Organizatorul “Made în RO” va pune la dispoziția Expozantului un spațiu corespunzător pentru expunerea produselor sale, în funcție de tipologia produsului Expozantului. Alocarea spațiului corespunzător expunerii produselor Expozantului rămâne la latitudinea Organizatorului “Made în RO”, în funcție de facilitățile locației unde se desfășoară evenimentul, dar și în funcție de conceptul evenimentului, tematica acestuia și felul în care sunt dispuse în spațiu secțiunile evenimentului. În cazul în care optează pentru pachetul Flexi sau Plus, Expozantul are posibilitatea să își aleagă localizarea în schema Evenimentului dintre câteva propuneri oferite de Organizator, în zona destinată tipologiei produsului Expozantului.

Suprafața pusă la dispoziție de către Organizator este de maximum 2 mp, excepție făcând creatorii de bijuterie, pentru care suprafața este de 1 mp. Expozantul va amenaja spațiul pus la dispoziție de către Organizator, având obligația ca spațiul să fie complet amenajat până la începerea Evenimentului, iar la sfârșitul Evenimentului, Expozantul se obligă să ridice, pe cheltuiala sa, toate bunurile, echipamentele și materialele pe care le-a adus în spațiu.

Standul/spațiul de expunere, precum și costurile aferente acestuia nu pot fi împărțite cu un alt Expozant.

Expozantul se obligă să lase spațiul alocat în aceeași stare în care l-a primit, fiind responsabil cu paza materială și juridică a acestuia pe perioada de pregătire și desfășurare a Evenimentului.

Organizatorul “Made în RO” nu are obligația să pună la dispoziția Expozantului orice piesă de mobilier, corpuri de iluminat ambiental sau zonal ori alte accesorii necesare Expozantului pentru expunerea produselor sale în cadrul evenimentului “Made în RO”. Totuși, prin intermediul locației alese pentru desfășurarea evenimentului său, acesta va face toate demersurile necesare, dacă va fi posibil, pentru a pune la dispoziția Expozantului scaun și masă pentru expunerea produselor/proiectului sale/său.

Personalizarea standului rămâne la latitudinea Expozantului, care, prin înscrierea la Eveniment, se obligă să se consulte cu Organizatorul în ceea ce privește modalitatea de etalare a produselor sale, astfel încât aceasta să se integreze în conceptul evenimentului “Made in RO”.

Prețul și modalitatea de plată
Prețurile aferente pachetelor disponibile pentru participarea la evenimentul “Made in RO” sunt afișate pe www.madeinro.ro, în pagina formularului de înscriere, și anume “Register”, și sunt exprimate în RON.

Plata pachetului ales se va face înainte de începerea evenimentului, pe baza facturii emise de Organizatorul “Made in RO”, numai prin virament bancar, în contul bancar menționat în contract și pe factură. Factura va fi achitată conform termenului de plată stipulat în contractul de prestări servicii.

Contractul de prestări servicii poate fi încheiat în mod valabil și valid și la distanță (prin e-mail). Prin înscrierea la eveniment, Expozantul se obligă să trimită Organizatorului contractul integral semnat în format electronic, cu promptitudine și într-un format lizibil (scanat), conform cerințelor Organizatorului.

Standul și participarea la eveniment sunt asigurate numai în momentul în care contravaloarea serviciilor contractate este achitată integral înainte de începerea evenimentului, conform termenului de plată stipulat în contract și menționat pe factura fiscală.

În cazul în care Expozantul, pe parcursul derulării prestației de către Organizator, nu mai dorește serviciile contractate, suma plătită până în momentul anunțării imposibilității de a mai participa nu va fi returnată de către Organizator, cu excepția acelor situații definite de lege ca fiind cazuri de forță majoră.

Participarea la eveniment
Expozantul se obligă că în datele evenimentului să fie prezent în locația de desfășurare a evenimentului, între orele 10.00-20.00, pentru a-și expune într-un mod cât mai adecvat produsul/produsele.

Expozantul va asigura toate materialele și resursele umane necesare pentru activitatea pe care o va desfășura în spațiul pus la dispoziție de Organizator, inclusiv transportul acestora la și de la eveniment, precum și montarea lor în spațiu. Amenajarea spațiului de expunere, aranjarea/strângerea produselor, precum și dezafectarea standului se vor efectua în afara programului evenimentului. Perioada în care se poate amenaja/dezafecta standul va fi comunicată Expozantului de către Organizator.

Expozantul se obligă să își asigure suportul și recuzita necesare (mobilier – mese, rafturi etc., iluminat ambiental sau zonal, sisteme de etalare a produselor etc.) pentru expunerea produselor sale într-un mod corespunzător.

Expozantul își va amenaja/dezafecta spațiul pus la dispoziție de Organizator cu materiale și prin metode care nu vor afecta recuzita (mese, scaune, biblioteci etc.) și spațiul (pereți, pardoseală etc.) de desfășurare a evenimentului. În caz contrar, Expozantul va suporta toate daunele rezultate din deteriorarea spațiului alocat.

Participarea oricărei persoane la eveniment se va face exclusiv cu respectarea legilor și normelor în vigoare, de la data evenimentului, cu privire la limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Comercializarea produselor
Expozantul își va asuma pe deplin responsabilitatea tuturor formalităților prevăzute de legislația în vigoare cu privire la eventuala comercializare a produsului/produselor sale, ce vor fi expuse în cadrul evenimentului “Made în RO”.

Expozantul este responsabil de formele legale necesare posibilelor vânzări în cadrul Evenimentului “Made in RO”, casă de marcat, precum și de toate documentele necesare a fi prezentate în cazul unui control din partea autorităților statului.

Expozantul își asumă pe deplin responsabilitatea tuturor formalităților prevăzute de legislația în vigoare cu privire la obligațiile sale fiscale, Organizatorul “Made în RO” neavând nicio legătură cu acest aspect și nefiind răspunzător pentru lipsa documentelor sau a instrumentelor fiscale.

Campania de promovare a evenimentului “Made in RO”
Organizatorul “Made în RO” are dreptul să realizeze, exclusiv la alegerea sa și numai dacă consideră potrivit pentru campania evenimentului său, articole tematice în care să includă produsul/produsele Expozantului într-o formulă editorială stabilită exclusiv de Organizator. Aceste articole vor fi realizate pe baza informațiilor și materialelor (fotografii și text) furnizate de Expozant în cadrul formularului de înscriere la eveniment. Organizatorul “Made în RO” are dreptul să publice aceste materiale pe canalele sale și ale partenerilor media aleși de Organizator.

Declinarea responsabilității
Materialele care se referă la informații, produse și servicii sunt furnizate ca atare, fără vreo reprezentare sau aprobare și fără vreo garanție, fie ea expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita, la garanțiile implicite asupra calității satisfăcătoare, la utilitatea pentru un anumit scop, neîncălcarea vreunei legi, compatibilitate, securitate și acuratețe. În nicio situație nu vom fi trași la răspundere pentru pierderi sau daune, inclusiv pentru pierderi sau daune incidentale sau de orice fel ce apar din utilizarea sau neutilizarea website-ului, a datelor sau foloaselor obținute sau pierdute prin folosirea website-ului www.madeinro.ro.

Facem toate eforturile să verificăm și să testăm materialele publicate pe website pe tot parcursul producerii acestora. Ar fi bine să folosiți un program antivirus pentru toate materialele descărcate de pe Internet. Nu ne putem asuma răspunderea pentru pierderea datelor sau întreruperea bunei funcționări sau deteriorarea computerului tău, dacă apar în timp ce utilizezi acest website.

Organizatorul “Made in RO”, prin www.madeinro.ro, nu răspunde pentru prejudiciile generate de conexiunea la Internet, în utilizarea sau afișarea conținutului website-ului, declinându-și, de asemenea, răspunderea pentru orice dezavantaje care pot surveni din cauza unor erori de software sau a unor defecțiuni tehnice.